Ana sayfa » Blog » Okul yönetmek (Yöneticilik Sorunu)

Okul yönetmek (Yöneticilik Sorunu)

by İbrahim Halil İleri
okul yöneticiliği

Türkiye genelinde bütün okul yöneticileri ile ilgili olarak “bir okul, müdürü kadar okuldur” şeklinde yanlış bir algı vardır. Ne yazık ki gelinen noktada okul müdürlerimiz de bu yanlış algıyı kanıksamış olduklarından okulun bütün yükünü omuzlarına almaya çalışmakta, birlikte çalıştığı öğretmenler de okul müdürlerinin okulu bu şekilde sahiplenmelerinden dolayı yönetim ve karar alma süreçlerine dahil olmamakta, hatta olamamaktadır. Yapılan öğretmenler kurulu toplantılarında okul müdürleri gündem maddelerini sıralamakta, gündem maddeleri ile ilgili olarak daha önceden kendi aldıkları kararları öğretmenlere dikte etmektedir.

Oysa okul müdürü, okulu MEB’ in amaçları doğrultusunda öğretmenlerle birlikte yönetmelidir. Fikirlere açık ve herkesi dinleyen bir yapıya sahip olmalıdır. Okulda sevilen ve sözü geçen “doğal lider” konumundaki insanlarla çatışmamalı, onları okul yönetiminde aktif hale getirmelidir.

Bugün birçok okulda gördüğümüz en belirgin sorunlardan biri de maalesef “kurumda liderlik” çatışmasıdır. Bazı kurumlarda, kuruma saik nedenlerden ötürü atanan okul müdürünü (formal lider) orada çalışan öğretmenler müdür olmaktan öte bir vasıf olan lider olarak görememekte, öteden beri birlikte çalıştıkları, sevip sayıp sözüne itibar ettikleri bir öğretmeni (informal lider) lider olarak görmekte ve okul müdürü öğretmenlerin lider olarak gördükleri arkadaşlarına karşı bir mücadele başlamakta, bundan dolayı okulda hizipleşme oluşmakta, çalışma barışı kalmamakta ve yöneticinin kendi gücünü göstermek saikiyle aldığı kararlar tam anlamıyla uygulanamamaktadır. Tüm bunlardan dolayı okulda eğitimle uğraşması gereken yönetici ve öğretmenler bir güç savaşına girmekte, kurumun düzeni bozulmakta, eğitime harcanması gereken enerji heba edilmektedir. Yönetici ise neredeyse tüm zamanını “informal lider”i okuldan göndermenin yollarını aramakla geçirmektedir.

Oysa atanmış bir formal lider,  informal lideri kurumun amaçları doğrultusunda kullanmak için işbirliği yapmalı, onunla iyi ilişkiler geliştirip karar alma süreçlerine dahil ederek tüm kurumun önce saygısını, sonra da sevgisini kazanmalıdır. Unutmamalıdır ki liderlik atanma ile değil “kabul görme” ile olur. Bugün MEM’ler koşulları sağlayan öğretmenler arasından istedikleri kişileri müdür olarak atayabilirler ama kesinlikle o okula lider olarak atayamazlar.

O halde okul müdürünü insani vasıfların yanında liderlik yönü de güçlü olan öğretmenler arasından seçmek gerekir ki okulda herhangi bir çatışma ortamı olmadan atanan okul müdürü kendini lider olarak kabul ettirebilsin.  Tüm okul müdürlerinin kurumlarında aynı zamanda lider olabilmeleri dileğiyle…

Eğitimle büyüyün ki, eğitimle büyütebilesiniz.

Related Articles

1 comment

YÜSRA 8 Eylül 2018 - 2:46 pm

Okulların en büyük sorunu doğru lideri bulabilmektir. Eğitimde müdürlere değil liderlere ihtiyacımız var. Elinize sağlık.👌👌

Reply

Leave a Comment