Ana sayfa » Diğer Yazılar » Kadro Kaydı Nedenleri

Kadro Kaydı Nedenleri

Yazar: İbrahim Halil İleri
memur

Devlet memurluğuna atanan her memur, belirli bir süre çalışma zamanına göre ( zorunlu hizmet alanlarında iki yıl, diğer yerlerde ise üç yılda bir) , ya da değişik nedenlerle derece ve kademe ilerlemesi alır. İşte bu derece ve kademe terfileri aşağıdaki listeye göre yapılır. Derece ve kademe terfilerini yaparken umarım aşağıdaki tablo yararlı olur.

Kadro Kaydı NedeniAçıklaması
36/A-12-d’ye göre Üst Öğrenimi Tamamlama 
Hizmet Birleştirme 
İlk Atama 
2182 S.K. Veya 458 S.K.H.K1.3.1979 da görevde olanlara 2182, 15.10.1991 tarihinde görevde olanlara 458 K.H.K uyarınca bir derece verilmesi
657 S.D.M.K. 64. Md. 3. Fıkra527 Sayılı Kanun Hük.Kar. Göre Olağanüstü hal böl. Görev yapanlara 2 yılda verilen bir kademe
1897 S.K.G. 01.03.197501.03.1975 tarihi esas alınarak önceki hizmetlerin değerlendirilmesini sağlayan intibak
139 S.K.G. 16.08.1995Geriye dönük 6 yıllık sicilden terfi
331 S.G.K. 30.06.1988 tarihi esas alınarak, Kamuda geçen SSK ve sözleşmeli hizmetlerinden dolayı kayıpların giderilmesi 
657 S.D.M.K. 36 Md. A Bendi 6. fıkrasıOrta Öğretimde 1 yıl fazla okuyanlara (hazırlık sınıf ya da 4. Sınıf) verilen bir kademe
657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 12 d fıkrası(142 Nolu Gn.Teb.)2 Yıllık Önlisans üzerine lisans tamamlamadan doğan intibak 
3249 S.K. Nun 1. Mad. Ceza affıDaha önce derece ya da kademe durdurma cezası almış, ancak affa uğramış olanlara verilen terfi
657 S.D.M.K. 159 mad.Stajyerlikte geçen sürenin değerlendirilmesi(stajyerliğinin normal sürede kalkmaması halinde)
Kadro tahsisi 
243 S.K.H.K.nin 37. Madde6 yıllık sicil not ortalamasının 90 puan üstünde olanların alabilecekleri azami dereceden ( kadro şartı aranmaksızın) bir üst dereceye terfileri
657 S.D.M.K. 36 md.  A bendinin 1. fıkrasıAvukatlık stajı yaptığından personele 1 kademe verilmesi
657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 2. fıkrasıMühendislik ve Mimarlık yaptığından personele 1 kademe verilmesi
657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 3. fıkrası5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim gören Mühendis, yüksek mühendis, mimar sıfatları alanlara giriş derecesine 1 derece 1 kademe eklenmesi
657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 4. fıkrasıTeknik Hizmetler Sınıfında görev yaptığından jeolog, istatistikçi,şehir planlayızı, tekniker, yüksek tekniker gibi unvanlara giriş derecesine 1 derece eklenmesi
657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 5. fıkrasıTabip, Diş tabibi eczacılık unvanlarında olanlara verilen 1 kademe
657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 6. b fıkrası4 yıllık yüksek okul mezunu olanlara, Mal.Bak.nın 6.3.1985 gün ve BÜMKO-KY10-155657-79-4884 sayılı genelgesine göre 1 kademe verilmesi
657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 9. fıkrasıDoktor, avukat, yüksek lisans, master,psikolog unvanları, tıpta uzmanlık yaptıkalrından giriş derecelerine ek 1 derece verilmesi
657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 10. fıkrasıDoktora üstü üniversite doçentliği için verilen görevde iken 1 derece, diğer memuriyetlerde 2 kademe verilmesi
657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 12 a fıkrasıUzun süreli kurs görenlere verilen bir kademe(Ortaokul Mezunları için)
657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 12 b fıkrasıUzun süreli kurs görenlere verilen bir kademe (Lise mezunları için)
657 S.D.M.K. 68. md. (Derece terfi )Normal derece terfisi
64.-65. MD. Kademe terfiNormal Kademe terfisi
Stajyerliğin kaldırılması 
83.Madde Görev içinde askerlikGörev içindeyken askerde olan personelin askerlik dönüşü, askerlikte geçen sürelerin değerlendirilmesi
657 S.D.M.K. 77.MaddeYabancı Ülkelerde  ya da kurumlarda (maaşsız izinli sayılmak kaydıyla) görev alan ve görev dönüşü bu süreyi borçlanan personelin, bu süreler için hak kazandığı emekli yönünden terfisi
657 S.D.M.K. 78.MaddeYurt dışında görevi ile ilgili kurs gördüğü sürelerin emekli müktesebine sayılması
67.Madde bir alt derecenin verilmesi 
Kademe durudurma 657 SDMK 125dCezaya dayalı olarak verilen terfinin tenzihi
Kademe durudurma(olumsuz sicil) 1897 SKHK 31. mad. 
Açıktan geçen süre 657 SDMK 141.mad.Soruşturma sonucu açıkta geçen sürelerin değerlendirilmesi
241 SKHK. 87. madde kapsamında geçen sigortalı hizmetlerin değerlendirilmesi. 
36. madde C bendi 1. fıkrası (teknik hiz. sınıfı için geçerli değerlendirme)Daha önceki Teknik hizmetlerinin 3/4 nün değerlendirilmesi 
36. madde C bendi 2. fıkrası (sağlık sınıfı için geçerli değerlendirme)Daha önceki Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi 
36. madde C bendi 3. fıkrası (Avukatlık hizmetlerinin değerlendirilmesi)Daha önceki Avukatlık hizmetlerinin değerlendirilmesi 
36. madde C bendi 4. fıkrası (basın kartına sahip olanlar için)Daha önceki basın hizmetlerinin değerlendirilmesi 
36. madde C bendi 5. fıkrası (özel okul hizmetlerinin 2/3’ünün değ.)Daha önceki özel okul  hizmetlerinin değerlendirilmesi 
657 S.K.nun 92 Mad.(Görevden çekilenlerin yeniden atanması) 
657 S.D.M.K. 36. md. A bendi 11. fıkrasıMüfettişlikten dolayı verilen bir derece
657 S.D.M.K. 36. md. A bendi 12 c fıkrasıOrta Doğu Amme İdaresini bitirenlere verilen bir kademe 
243 S.K.H.K. 64-65. md. (6 yıllık sicil’den bir kademe verilmesi)) 
5434 S.K. 15. md. (1425 S.K. Ek. 3. md.)Sigortalı ve Bağkurlu hizmetlerinin emekli terfisi bakımından değerlendirilmesi
631 S.K. 33. md. (153 no’lu Tebliğ)Öğrenim durumu değişikliğinin kadrosuzluk nedeniyle değerlendirilmemesi sonucu uğranılan kaybın giderilmesi
İzin Dönüşü Başlama 
Stajyerlikte geçen hizmetlerin değerlendirmesi 
Ücretsiz izin düşülerek terfi 
Vekil öğretmenlikte geçen hizmetler 
Maliye Bak. 142. Nolu Teb. 36/A-12-d’ye göre Üst Öğrenimi TamamlamaMezuniyet tarihini geçirdiğinden  dilekçe tarihi itibariyle değerlendirme
243 S.K.H.K. 64-68. md. (6 yıllık sicil’den derece yükseltilmesi) 
5289 S.K. Göre 1 Derece verilmesi 

0 yorum
0

İlgili Yazılar

Yorum yap