Ana sayfa » Blog » Çocuğunuz Üstün Yetenekli Olabilir… Bilsem Nedir, Süreç Nasıl İşler

Çocuğunuz Üstün Yetenekli Olabilir… Bilsem Nedir, Süreç Nasıl İşler

by İbrahim Halil İleri
bilsem-zeka-çocuk-oyun

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış adıdır. Yani bu kurumlara kısaca BİLSEM denilmektedir. İlkokul 1,2 ve 3. sınıflarda tabletle yapılan grup tarama testleri ve bireysel değerlendirme süreçleri sonunda başarılı olan özel yetenekli öğrencilerin, kendi okullarındaki eğitim saatleri dışında, kendilerinde olan yeteneklerin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları bu yetenekleri geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren proje ve etkinlik tabanlı, devam zorunluluğu olmasına karşın kıyafet zorunluluğu olmayan, buraya girmeye hak kazanan öğrencileri, kazandıkları alana ve sınıfa göre 1,2 ya da 3. sınıftan alarak 12. sınıfa kadar proje ve etkinlik tabanlı olarak eğiten eğitim kurumlarıdır.

Çocuğunuz Üstün Yetenekli Olabilir!!!

Bir toplumun en az binde yirmi beşinin üstün yetenekli olarak kabul edildiği günümüzde, sizin de çocuğunuz zeka, müzik ya da görsel sanatlar alanının bir yada birkaçında üstün yetenekli olabilir. Üstün yetenekli olduğu düşünülen öğrenciler ilkokul 1,2 ya da 3. sınıfta sürece dahil edilir.Bu öğrencilerin sürece dahil edilmesinin ilk adımında belirleyici olan sınıf öğretmenidir.Sınıf öğretmenleri, belirlenen üç alanda öğrenci yeterliliğini ölçerek, öğrencinin merkezi grup tarama sınavına alınmasını sağlar.Bu alanlardan zekanın anlaşılması ile ilgili olarak aşağıdaki ölçüt ve örneklem kıstas alınabilir.

Zeka: Üstün zekaya sahip öğrenciler genelde beklenmedik şekilde pratik ve şaşırtıcı cevaplar verirler. Yeni öğrenilen konularla ilgili sürekli değişik sorular sorarlar. Birbiri ile alakası yok gibi görünen konular arasında bağ kurarak şaşırtıcı olabilirler. Analiz ve sentez yapma düzeyleri üst seviyededir. Bu konuda şu kısa hikaye çok ilginçtir:

Bir aslan ayı, maymun ve tilkiyi akşam yemeği için sarayına davet eder. Ayı saraya girer girmez:

-“Bu ne kadar kötü bir koku” der. Bunun üzerine çok sinirlenen aslan bir pençe darbesi ile ayıyı anında öldürür. Bunu gören maymun hemen başlar söze ve der ki:

-” Aman efendim, ne kadar temiz bir saray, her yer pırıl pırıl, mis gibi kokuyor.” Maymun abarttıkça abartır. Bu kadar yağcılığa tahammül edemeyen aslan maymunu da bir pençe darbesi ile yere serer. olayları dehşetle izleyen tilkiye dönüp:

-“Sen neden bir şey söylemiyorsun ? “diye sorar. Olayları dehşet içerisinde izleyen tilki:

-“Efendim”der Üzerinize afiyet nezle olmuşum, burnum hiç koku almıyor .” diyerek ölümden kurtulur.

Hikayede geçen olaylarla ilgili olarak” tilki ölümden nasıl kurtulmuştur?” şeklindeki soruya normal bir öğrencinin:”Efendim üzerinize afiyet nezle olmuşum, burnum koku almıyor.diyerek ölümden kurtulmuştur.” şeklinde cevap vermesi beklenir. üstün zekaya sahip bir öğrenci ise durumu ANALİZ ederek “kurnazlık yaparak kurtulmuştur” diye cevap verebilir.

Görsel sanatlar alanında ise, öğrencinin yeteneği çizdiği çizgilerin duruluğu, akıcılığı, resimlerdeki perspektif, ren zıtlığı ya da uyumu, nesnelerin sanatsal beğeni yaratma durumu gibi unsurlar göz önüne alınmalıdır.

Müzik alanında sadece sesinin güzelliği bir ölçüt değildir. Notaları sezişi, ritim duygusu, müzik eserlerine adapte oluşu gibi unsurlar değerlendirilmelidir.

Süreç Nasıl İşler?

Herhangi bir ya da iki yetenek alanında üstün yetenekli olduğu değerlendirilen öğrenci, sınıf öğretmeni tarafından e-okul sistemi üzerinden değerlendirilir. Daha sonra öğrenciye FOTOĞRAFLI(mutlaka fotoğraf olmalı)sınav giriş belgesi düzenlenir. Bütün öğrenciler belirlenen tarih, saat ve yerde tablet ile yapılacak olan “Grup Taramasına” girer. Grup taramasına girmeyen öğrenci daha sonraki süreçlere katılamaz. Grup tarama testinden başarılı olan öğrenciler belirlenen tarih, saat ve yerde bireysel değerlendirme testine tabi tutulurlar. Bireysel dağerlendirme testleri uzmanlar tarafından geliştirilen ve uygulanan testlerdir.bu testlerden başarılı olan öğrenciler BİLSEM’ e kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Related Articles

Leave a Comment