Ana sayfa » Programlama » Aritmetik İfadelerin Yazılması

Aritmetik İfadelerin Yazılması

Yazar: Mehmet YETKİN
aritmetik ifadeler, matematiksel işlemler

Programlama dillerinin öğrenilmesinden önce bilinmesi gereken aritmetik ifadelerin bilgisayar ortamında yazılması konusuna giriş yapalım. Aşağıda kodlama yaparken matematiksel işlemlerde kullanacağımız aritmetik operatörler, anlamları ve işlem sıraları verilmiştir.

Operatör 

Anlamı

+

Toplama

Çıkarma

*

Çarpma

/

Bölme

%

Kalanlı Bölme

^

Üs Alma

( )

Parantez

=

Atama

Açıklama

İşlem Öncelik Sırası

Matematik

Bilgisayar

Parantezler

( ( ) )

( ( ) )

Üs Almak

an

a^n

Çarpma-Bölme

ab, a/b

a*b, a/b

Toplama-Çıkarma

a+b, a-b

a+b, a-b

Aynı önceliğe sahip işlemlerde öncelik soldan sağa doğrudur.

Yukarıda verdiğimiz bilgileri örneklerle açıklayalım.

Örnek:

y=5x + 2x2 – 6

Şimdi üstte verilen matematik işleminin yukarıda verilen aritmetik operatörlere göre programlama dilindeki karşılığını yazalım.

y=5*x + 2*x^2 – 6

Örnek:

Aşağıdaki denklemin işlem sırasını bulalım.

y=3*5 + 6/3*2*8/2 – 7

Sonuç=24

Örnek:

y=8/4 – 2*2/4 – 3 + 6 /3 – 1      işleminin sonucu kaçtır?

Yukarıdaki örneği öğrendiğimiz aritmetik işlemler sırasına göre çözdüğümüzde sonucun -1 olduğunu görürüz.

Örnek:

Arabayı sıfırdan 100 km ye çıkarmak için sürekli gaz pedalına basılırsa hızlanarak gidecektir. Ya da hızlıyken fren pedalına basılırsa yavaşlayarak duracaktır. Bu sürelerde ne kadar yol alındığını aşağıdaki formül ile bulabiliriz.

x= V + at2 

V:ilk hız,

x:alınan mesafe,

a:yerçekim ivmesi,

t: geçen süre

Bu problemi kodla çözmeye çalıştığımızda x= V+ a*t^2  ifadesi ortaya çıkar.

0 yorum
1

İlgili Yazılar

Yorum yap