Ana sayfa » Eğitim » Ara sınıflarda Okuma Yazma Öğretimi

Ara sınıflarda Okuma Yazma Öğretimi

Yazar: İbrahim Halil İleri
alfabe-okuma-yazma-ilkokul-harf

ARA SINIFLARDA OKUMA-YAZMA BİLMEYEN ÖĞRENCİLERLE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

(Bu çalışmalar kesinlikle 1.sınıf öğrencileri ile yapılmayacak, 2., 3., 4, 5.6….sınıf öğrencilerine uygulanacak ve bu öğrencilerin 1.sınıfta öğrendikleri fiş cümlelerinden hareket edilerek başlandığında daha çok yarar ve hız sağlanacaktır.

Bu çalışmanın amacı, çocuklara çözümleme metodunda olduğu  gibi süratli ve anlamlı okuma-yazma becerisi kazandırmak değil, onları kısa bir sürede karışık metot kullanarak okur-yazar duruma getirmektir.)

1- Sesli harfler (aynı zamanda hecedir) kavratılacak.

Örnek: Oya, Ali, Ufuk, Ela vb.   

 

2- İki harfli önden açık, sonu sürekli ünsüzle biten kelimeler tanıtılacak. (l, s, ş, h -y, v vb.)

Örnek:al,ev,iş,ay,oh,ad…….vb.  

 

3-İki harfli önden açık, sonu süreksiz ünsüzle biten kelimeler tanıtılacak. Sessiz harflerin vurgulaması yapılacak. ( t, d, k, p, ç,… gibi)

Örnek:at,et,ak,ek,ip,iç,ad….vb.

 

4-İki harfli sondan açık kelimeler tanıtılacak.

Örnek:şu,bu,su,ve….vb.gibi.

 

5-Üç harfli,kapalı,sonu sürekli ünsüzle biten kelimeler tanıtılacak. Sessiz harflerin vurgulaması yapılarak tanıtılacak.

Örnek: ya + z— ka + s–,ko + ş— bi + z–ge + l – ta+ s  be+n /    bi + r……vb.

 

6-Üç harfli,kapalı,sonu süreksiz ünsüzle biten kelimeler tanıtılacak.

Örnek: ka + p/  ta+t /ya + k /  ka + ç/  sü + t  / bi + t……..vb.

 

7-Üç harfli önden açık kelimeler tanıtılacak.

Örnek:ör + t / il+ k / ır + k / ar + ş / ör + s… vb.

 

8-Dört harfli kelimeler tanıtılacak.

Örnek:Türk,dört,kırk,mart,sırf….vb.

 

9-Buraya kadar olan çalışmaların beşinci basamağından itibaren isimlerden bazıları kavratılacak(kalem,masa,sıra,kapı,bal,kitap,çanta…vb.) ve bu isimlerle daha önceki basamaklarda öğrenilen kelimelerle metin çalışmalarına ağırlık verilecek.

Örnek:Al Ali al,    Kalem al,defter al,yaz yaz,kitap yaz,çanta yaz,……….gibi.

 

10-Bu basamaktan itibaren kelime türetme çalışmaları yapılacak:

      a)Baştaki ve sondaki sesli aynı olacak,

         Örnek:ana/eve/oto/ipi/aya/ala/ütü/ada,….vb.

      b)Baştaki ve sondaki sesli farklı olacak,

         Örnek:el + i/ ot + u / ad + ı/ al + i /ay + ı……..vb.

      c-Üç yada daha fazla harfli kelimelerin başına yada sonuna ünlü getirilecek,

         Örnek:Kas + a/ koş + u/ yaz + ı/ a + yak/ a + yaz /  kal + e / a + kıl / yer + e,……vb

      d-İşlek ve çoğul ekleri ile kelimeler türetilecek,

          Örnek:ip + ler / gel + di / ay + lar  / as + ma  / et + m e / al + mış   /iç + miş……..vb.

      e)Bazı kelimelerin sonuna sessiz harfler getirilerek kelimeler türetilecek:

           Örnek:yazı+k/eve+t/ otu+r/ada+m/ ete+ k,…..vb.

 

11-Hece kavramı kazandırılacak.

Örnek:a + yak   /   ya+zı  /   + ra  / ka + sa /  ko+şu,…vb.

 

12-Büyük puntolu hikaye ve masal kitapları üzerinde kurşun kalemle hece atları  çizilerek sesli ve sessiz okuma çalışması yaptırılacak

 

13-Deftere ve tahtaya dikte çalışmaları(vurgulu olan ve bıktırıcı olmayan)yapılacak,

 

14-Serbest olarak bol bol sesli okuma çalışmaları yapılacak:Okuma metinleri hazırlanır,  okuma çalışması yapılır.

        ALİ                               OYA                             OKUL

Ali koş, bize gel.                 Oya koş.Eş tut.             Okul, çok iyi.        Mete bayram geldi.

Top at, ip al sen Oya          İki iş al.Oya.                 Güzel, oku yaz.      Beş, beş, beş.

Ali okul çok iyi                   Oya hadi oyun oyna.    Ali okul çok iyi      Ülkü çok üşüdü.

Okul yap, güzel boya         Dört, dört, dört.           Oya güzel oku, yaz.

Güzel oku, yaz.                   Büyük Ata öldü.       

 

Faydalı olması dileği ile.

                                                                                           

 

SERT YUMUŞAK
SÜREKLİ f, h, s, ş ğ, j, 1, m, n, r, v, y. z
SÜREKSİZ ç. k. p, t b. c, d. g

                                                                       

0 yorum
0

İlgili Yazılar

Yorum yap